WAŻNIEJSZE FESTIWALE I PRZEGLĄDY TEATRALNE

w jakich bralismy udział

BAJDUREK

jest jedną z najstarszych i najbardziej znaczących imprez teatralnych w Małopolsce. Festiwal odbywa się w dwóch etapach: eliminacji powiatowych, w których uczestniczy ponad 200 zespołów oraz spotkania finałowego w Nowym Sączu dla ok. 30 najlepszych grup teatralnych. Różnorodność formuł i konwencji teatralnych, bogaty repertuar i bardzo dobra praca z dziećmi - to cechy finałowych przedstawień. Festiwal od wielu lat spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i żywiołowym przyjęciem najmłodszej publiczności. W trakcie przerw pomiędzy spektaklami dzieci na widowni uczestniczą we wspólnej zabawie w teatr inicjowanej przez zawodowych aktorów.
organizator: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu

DZIECIĘCY FESTIWAL TEATRALNY w CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Celem przeglądu jest pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, popularyzacja zespołowych form teatralnych, wymiana pomysłów i doświadczeń, możliwość wspólnej pracy i zabawy z doświadczonymi twórcami teatralnymi w ramach warsztatów. Adresowany do zespołów działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, domach kultury, świetlicach, klubach, wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów.
organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

FESTIWAL TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH INNY

organizator: Regionalne Centrum Kultury Pogranicze (Krosno)

MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie

MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW LALKOWYCH o WIELKĄ NAGRODĘ ZAJĄCA POZIOMKI

Przegląd jest konfrontacją dokonań artystycznych i poszukiwań inscenizacyjnych dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych, działających w ośrodkach kultury, szkołach i placówkach wychowawczych województwa małopolskiego. Laureaci Przeglądu nominowani są do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach i spotkaniu finałowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu
organizator: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Gminne Centrum Kultury w Żabnie

MŁODZIEŻOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ "SPOJRZENIA"

Przegląd ma formę konkursu adresowanego do amatorskich zespołów teatralnych (szkolnych, parafialnych, klubowych itp.). Prezentowane przedstawienia mogą mieć dowolna formę sceniczną (spektakl, montaż poetycki, monodram i in.). Zgłoszone propozycje ocenia profesjonalne jury, które przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz honoruje statuetką przechodnią najlepszego instruktora – opiekuna zespołu. organizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Skrzyszów - Szynwałd

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH "HECA"

organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

OGÓLNOPOLSKIE PUŁAWSKIE SPOTKANIA LALKARZY

Tradycja spotkań sięga 1962 roku. Jest to miejsce prezentacji wybranych zespołów, ale i wymiany doświadczeń amatorskich, jak i zawodowych teatrów lalkowych. Udział w Spotkaniach pomaga w obserwowaniu i poznawaniu najważniejszych tendencji artystycznych. Warsztaty i seminaria dają możliwość pracy z najwybitniejszymi znawcami i twórcami sztuki lalkarskiej w Polsce i nie tylko. O orginalności Spotkań decyduje działalność Rady Konsultantów oraz przestrzeganie zasad o wielokonkursowej prezentacji wybranych spektakli. Zebrane i przez uczestników doświadczenia i spostrzeżenia są kanwą dla seminarium i warsztatów.
organizator: Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

REGIONALNY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH "MASKA"

organizator: Pałac Młodzieży w Tarnowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna

STRZELECKIE SPOTKANIA AMATORSKICH TEATRÓW LALEK

Impreza o zasięgu ogólnopolskim odbywająca się co roku w listopadzie. Składa się na nią; przegląd artystycznego dorobku amatorskich teatrów, stosujących w swoich przedstawieniach pełne spektakle lalkarskie, bądź elementy teatru lalkowego (teatr cieni, mechaniczny, maski itp.), działających w szkołach, świetlicach, klubach i domach kultury oraz innych instytucjach. Celem przeglądu jest inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie teatru, zainteresowanie młodzieży teatrem i zachęcenie do czynnego w nim uczestnictwa, przekazanie wzajemnych doświadczeń warsztatowych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, kulturę słowa, integracja amatorskiego ruchu teatralnego, konfrontacja dokonań artystycznych
organizator: Strzelecki Ośrodek Kultury

WIGRASZEK

Cykliczna impreza, popularyzującą dziecięcy i młodzieżowy ruch teatralny. Stwarza możliwość skonfrontowania dotychczasowych działań artystycznych, wymiany doświadczeń warsztatowych, sprzyja integracji młodego środowiska artystycznego. Tradycją festiwalu, prócz prezentacji spektakli, są spotkania kulturalno-edukacyjne związane z historią i legendami regionu, organizowane w plenerach urokliwej Suwalszczyzny. Uczestnicy za każdym razem są przygotowani do odbioru i samodzielnego uczestnictwa w zaaranżowanej historii dotyczącej miejsc szczególnych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim.
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE "O LAUR ZŁOTEGO GARGULCA" - OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH.

Spotkania realizowane od 1993 roku w 2 kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Jurorami Spotkań są aktorzy, reżyserzy teatralni, którzy prowadzą też warsztaty dla uczestników. Spotkaniom towarzyszą wystawy, nocne spektakle konkursowe i spektakle Gości na dziedzińcu zamkowym. Spotkania organizowane są w drugiej połowie maja każdego roku i trwają 3 dni.
organizator: Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek


© Copyright 2010, SWIT,
Design: bystr

stat4u